Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 18, Sayı 2
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Hemşirelerin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Ar. Gör. Bahanur MALAK, Prof. Dr. Besti ÜSTÜN

Kan Veren Bireylerde Kan Alma Sırasında Görülen Olumsuz Belirti-Bulguların ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Yard. Doç. Dr. Fatma BİRGİLİ, Şengül AYDIN

Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi
Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR, Yard. Doç. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK, Yard. Doç. Dr. Hatice ULUSOY, Yard. Doç. Dr. Emine GEÇKİL

Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Hemşirelik Uygulamaları
Aynur Özkum İZVEREN, Yard. Doç. Dr. Ümran DAL

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
Yard. Doç. Dr. Hatice TAMBAĞ

Derleme
Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik
Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ

Benliğin Bilişsel Yaklaşımla Güçlendirilmesi
Öğr.Gör. Dr. Duygu HİÇDURMAZ, Prof. Dr. Fatma ÖZ

Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri
Öğr. Gör. Dr. İmatullah AKYAR

Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: “Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen” Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri
Ar. Gör. Dr. Fatma GÖZÜKARA, Prof. Dr. Kafiye EROĞLU