Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 18, Sayı 1
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dispne, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Eğitimin Etkisi
Hemşire Fatma EFE, Prof. Dr. Nermin OLGUN

Türkiye'de Hemşireler için Liderlik Uygulamaları Envanterinin Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Doç. Dr. Erdem KARABULUT, Doç. Dr. Süheyla ABAAN, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY

Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık
Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY, Yard. Doç. Dr. Harun SÖNMEZ

Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Yaşam Alışkanlıkları ve Çalışma Koşullarından Kaynaklı Sağlık Sorunlarının Değerlendirilmesi
Arş.Gör.Dr. Makbule Tokur KESGİN, Prof.Dr. Gülümser KUBLAY

Lise Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Durumu ve İlişkili Faktörler
Ar. Gör. Dr. Deniz KOÇOĞLU, Öğr. Gör. Selda ARSLAN

Derleme
Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü
Ar. Gör. Ayla KANBUR, Yard. Doç. Dr. Cantürk ÇAPIK

Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı
Ar. Gör. Dr. Ebru EREK KAZAN

Ağrı Kontrolünde Farmakolojik Olmayan Yöntemler
Yard. Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN

Basınç Yarası Bakımında Topikal Negatif Basınç Terapisi
Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ

Selimiye'den Geleceğe Notlar
Prof. Dr. Sevgi HATİPOĞLU