Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 17, Sayı 2
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Yanıklı Hastaların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Ar. Gör. Zahide TUNA, Prof. Dr. Cengiz ÇETİN

Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Hemşirelerin Güvenlik Önlemlerini Kullanma Durumları ve Önlem Almalarını Etkileyen Faktörler
Prof. Dr. Nermin OLGUN, Hemş. Hüsniye ŞİMŞEK

İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıkları ve Uyku Sorunlarının Bazı Okul Fonksiyonlarına Etkisi
Ar. Gör. Deniz KOÇOĞLU, Ar. Gör. Dr. Makbule TOKUR KESGİN, Ar. Gör. Hülya KULAKÇI

Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinin Fiziksel Ortam Özelliklerine İlişkin Görüşleri
Bil. Uzm. Hemş. Güzin Yasemin TUNÇAY, Doç. Dr. Hülya UÇAR

Hemşirelik Etik İkilem Testi'nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması ve Hemşirelerin Etik Karar Verebilme Düzeyi
Yard. Doç. Dr. Birgül CERİT

Başkent Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi
Yard. Doç. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK, Hemş. Elif BUDAK, Hemş. Özge KAYA, Hemş. Şule ÖZ, Hemş. Süheyla ŞAHİN, Hemş. Nihal TARAN, Hemş. Esra TÜRKER

Derleme
Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu
Doç. Dr. Leyla DİNÇ

Cerrahi Hastalarında Analjeziklerin Kaliteli Kullanımı
Yard.Doç. Dr. Saide FAYDALI

Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Ağız Bakımı
Ar. Gör. Dr. Hüsna ÖZVEREN