Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 17, Sayı 1
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Hemşirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşireliğe İlişkin Görüşleri
Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri
Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, Arş. Gör. Rukiye TÜRK, Arş. Gör. Fatma GÖZÜKARA , Prof. Dr. Lale TAŞKIN

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Hepatit-B Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Emine GEÇKİL, Ramazan SAVAŞ, Türkan ŞAHİN, Fatma Tülay KUTLU, Saim YOLOĞLU

İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarında Görülen Tükenmişlik Durumunda Algılanan Sosyal Desteğin Rolü
Hemş. Melike TUNA, Prof. Dr. Nermin OLGUN

Olgu Sunumu
Ailede İstismar Edilen Yaşlı Birey ve Huzurevi Yaşamı: Bir Olgu
Prof. Dr. Fatma ÖZ, Arş. Gör. Dr. Hatice TAMBAĞ

Derleme
İnmeli Hastalarda İhmal Edilen Bir Sorun: Patolojik Gülme ve Ağlama
Yrd. Doç. Dr.Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT, Arş. Gör. Dr. Esra AKIN KORHAN

Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR

Sosyoekonomik Olarak Risk Altında Bulunan Çocuklara Yönelik Erken Müdahale Programları ve Akademik Başarı İlişkisi
Arş. Gör. Zeynep ERDİL