Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 16, Sayı 3
Editörden
  EDİTÖRDEN

Araştırma
Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastaların Stresle Başa Çıkma Biçimleri
Arş. Gör. Duygu HİÇDURMAZ, Prof. Dr. Fatma ÖZ

Family Caregivers' Difficulties in Caring for Bedridden Stroke Patients
Yard. Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU, Yard. Doç. Dr. Sevinç KUTLU TÜRKAN, Prof. Dr. Hatice FESCİ

Alzheimer Hastalarına Bakım Verenlerin Yaşadıkları Güçlükler
Ar. Gör. İmatullah AKYAR, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

Öğrenci Hemşirelerin Ağrı Kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Bazı Yöntemlere İlişkin Bilgileri
Ar. Gör. Hüsra ÖZVEREN, Doç. Dr. Hülya UÇAR

Derleme
Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU, Esra YURTSEV

Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı
Yard. Doç. Dr. Dilek ÖZDEN, Yard. Doç. Dr. Nurcan YILDIRIM

Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık
Porf. Dr. Fatma ÖZ, Uz. Hem. Emel BAHADIR YILMAZ