Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 12, Sayı 1
Araştırma
Temel Sağlık Hizmetlerinin Birinci Basamağında Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireye Karşı Tutumları
Arş.Gör. Figen ARI, Prof.Dr. Fatma ÖZ

Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr. Zehra GÖLBAŞI, Hatice Sadiye TÜMAY, Derya KOÇ, Hilal YILDIZ

Sait Yazıcı Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Bireylerin İlaç Tüketimi İle İlgili Bazı Uygulamalarının Belirlenmesi
Yrd.Doç.Dr. Naile BİLGİLİ, Arş.Gör. Gülnaz KARATAY

Epizyotomi Bakımında Kullanılan İki Farklı Yöntemin Yara İyileşme Sürecine Etkisi
Uzm.Hemş. Zekiye TOKER, Doç.Dr. Kafiye EROĞLU

Hemşirelerde Problem Çözme Becerileri: Öz Değerlendirme Sonuçlarının Analizi
Doç.Dr. Süheyla ABAAN, Uzm.Hemş. Arzu ALTINTOPRAK

Derleme
Astım ve Yaşam
Doç.Dr. Hatice FESCİ, Arş.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ

Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Koruma
Yrd.Doç.Dr. Zöhre IRMAK, Doç.Dr. Hatice FESCİ