Derginin amacı, hemşirelik ve sağlık bilimlerindeki güncel gelişmeleri aktarmak, araştırmaya dayalı bilgi birikimi, klinik deneyim ve uygulamaların paylaşılmasını sağlamak ve yeni araştırma alanlarının yaratılmasına aracılık etmektir. Ayrıca, küresel anlamda sağlıkla ilgili konuların iyileştirilmesi, toplum sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hemşirelik mesleğinin güçlenmesini amaçlamaktadır.

Derginin kapsamı, hemşirelik ve sağlık bakımının tüm alanlarındaki araştırmaları içermektedir. Derginin hedef kitlesi, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde çalışan hemşireleri, öğretim üyelerini, uzmanları, araştırma görevlilerini, hemşirelik öğrencilerini, diğer disiplinlerde çalışan, ortak konulara ve disiplinlerarası işbirliğine ilgi duyan araştırmacıları kapsamaktadır.