HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (HUHEMFAD)-Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin bilimsel resmi yayın organıdır. Bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan dergi, açık erişimli olarak yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) olarak okuyuculara sunulmaktadır. Dergimiz 2019 Ocak ayından itibaren sadece online olarak yayınlanmaktadır.

Dergide yayımlanan her makaleye DOI künyesi atanmaktadır. TUBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanında (2015 yılı cilt 2 sayı 1’den itibaren), Türkiye Atıf Dizininde (27 Eylül 2017 tarihinden, 2017 yılı cilt 4 sayı 2’ den itibaren) ve EBSCO veri tabanında (2009 yılından itibaren) indekslenmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2017-Ulusal Katkı Değeri: 0,286

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayımlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca, makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Dergide yayınlanan makaleler (www.hacettepehemsirelikdergisi.org) adresi üzerinden ücretsiz olarak araştırmacıların ve okuyucuların erişimine açıktır. Derginin hedef kitlesi hemşireler, hemşire eğiticiler, hemşirelik öğrencileri, sağlık alanında karar vericiler ve sağlık ekibinin diğer üyeleridir. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi hemşirelik bilimi, uygulamaları, eğitimi ve yönetimi alanında özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, editöryel yorum ve editöre mektup türü makaleleri yayınlamaktadır.

Hacettepe Hemşirelik Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)a aittir; yazıların bilimsel içeriğinden Dergi Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve yayıncı sorumlu tutulamaz.

Dergi Tarihçesi

Bir mesleğin meslekleşme sürecinde yol almasında araştırmalar yoluyla bilgi altyapısının geliştirilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla o mesleğin üyelerinin temel sorumluluklarından birisi araştırmalar yapmak ve yaptıkları araştırmaları yayınlayarak sonuçlarını diğer meslek üyeleriyle paylaşmaktır. Ülkemizde özellikle akademik ortamda çalışan hemşire öğretim elemanları araştırma yapma konusunda ciddi çabalar göstermektedir. Ancak bu çalışmaların yayınlanabileceği Türkçe dergi sayısı henüz istenilen düzeyde değildir. Bu gereksinimden yola çıkarak 1994 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (ISSN: 1300-9060) adıyla sırasıyla Prof. Dr. Nuran Akdemir (1994-1997), Prof. Dr. Lale Taşkın ve Prof. Dr. Nuran Akdemir (1996-1997) ve Prof. Dr Filiz Ulusoy(1998-2003)’un editörlüğünde yayınlanmış olan dergimiz, 2008-2013 yılları arası Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (ISSN: 1308-5328) olarak Prof. Dr. Fethiye Erdil’in Editörlüğünde yayın hayatına devam etmiştir. 2014’ten itibaren dergimiz Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (BASILI ISSN: 2148-3590, ONLINE ISSN:2149-2956) ismiyle Prof. Dr. Nurhan Bayraktar (2014) ve ardından ise Doç. Dr. Sergül Duygulu (2014-…) editörlüğünde yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimizi bugüne kadar sizlere ulaştırmış olmaktan mutluyuz. Yayın Kurulu üyelerimizin ve hakemlerimizin özverili çalışmaları ile ve sizlerin katkıları ile belli bir standarda ulaştığını görmekteyiz. Sizlerin de bu değerlendirmeye katılacağını umuyoruz. Amacımız geldiğimiz bu noktayı korumak ve geliştirmektir.

Büyük emeklerle ortaya çıkan yayınların desteklenmesinde ve yayınımıza gereken ilginin gösterilmesinde katkılarınızı bekler, yayın kurulu olarak hepinize saygılarımızı sunarız.