2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 292-298
Preterm Bebeği Olan Aile ve Hemşirelik Yaklaşımı
Harun ÖZBEY1, Yağmur SEZER EFE2, Emine ERDEM3
1Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Kayseri, Türkiye
2Dr. Öğr. Üyesi., Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Kayseri, Türkiye
3Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Ebeveynler, preterm bebek, yenidoğan hemşireliği
Özet
Dünyada ve ülkemizde yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahip preterm doğumlar, önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda sağlık teknolojisinin gelişmesi preterm bebeklerin yaşama oranlarını arttırmış, ancak ciddi sağlık sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle prematüre retinopatisi, duyma kaybı, kronik akciğer hastalığı, serebral palsi, nörolojik bozukluklar, dikkat eksikliği ve kemik mineralizasyonunda azalma gibi sorunlar preterm bebeklerde sıklıkla görülebilmektedir. Bu sorunlar preterm bebeklerin uzun süreli hastane yatışlarına, sağlık bakım maliyetlerinin artışına, ebeveynlerinde psikososyal ve ekonomik sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Preterm doğum, preterm doğum komplikasyonları, uzun süreli hastane yatışları, bebeğin bakımına katılamama, bebeği hakkında bilgi alamama, taburculuk sonrası poliklinik ziyaretleri/izlemleri ve sosyal destek azlığı ebeveynlerin yaşadığı önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Ebeveynlerin karşılaştığı bu sorunların önlenmesinde hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Hemşireler bu dönemde ailelerin gereksinimlerini belirleyerek destek verici yaklaşımlarda bulunmalıdır. Bu derleme makalede preterm bebeklerde gelişebilecek sağlık sorunları, preterm bebeği olan ailelerin yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet