2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 285-291
En Önemli Miras Anne Mikrobiyotası
Hatice GÜDÜL ÖZ1, Hatice BALCI YANGIN2
1Araş. Gör. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, doğum, gebelik, mikrobiyota
Özet
İnsan vücudunda yaşayan mikroorganizmalar veya mikrobiyota tarafından sağlanan gen paketi, insan mikrobiyomu olarak bilinmektedir. Tehlikeli işgalciler olarak düşünülen mikroorganizmaların, temel insan süreçlerinde kritik işlevler sağladığı ve steril kabul edilen birçok vücut sıvısı ve anatomik bölgelerde non-patojen mikroorganizmaların olduğu saptanmıştır. Mikrobiyotaların kolonizasyonu, intrauterin dönemden başlayıp özellikle üç yaşa kadar çeşitliliğini artırarak devam eden bir süreçtir. Bu yüzden intrauterin dönemden itibaren mikrobiyatanın kolonileşmesini etkileyen faktörlerin bilinmesi önemlidir. Bu faktörlerden biri maternal vajinadır. Bozulmuş maternal vajinal mikrobiyota gebelik komplikasyonlarına ve erken doğuma neden olabilmektedir. Ayrıca doğum şeklinin de fetüste mikrobiyata gelişimi üzerinde önemli etkisi vardır. Gebelik ve doğum anında mikrobiyota geçişi, doğum sonrası emzirme ile devam etmektedir.

Gebelik, doğum ve emzirmenin mikrobiyota üzerine etkisinin bilinmesi ve bu süreçlerde sağlıklı mikrobiyota oluşumunu olumsuz etkileyen faktörler konusunda sağlık profesyonellerinin ve anne adaylarının farkındalığının artırılması gerekmektedir. Bu derleme, gebelik süreci, doğum şekli ve anne sütünün, genel sağlık düzeyi üzerine önemli etkileri olan mikrobiyota ekosisteminin oluşumu ve gelişimindeki rollerinin güncel literatür eşliğinde değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet