2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU
Giriş
Hızla değişen bilimsel bilginin sağlık bakım hizmetlerinde kullanılabilmesi için, önemli kullanıcıları olan okuyuculara (hemşireler, hekimler, diğer sağlık profesyonelleri, hastalar, hasta yakınları, öğretim elemanları, öğrenciler, politika üreticiler vb) hızlı bir şekilde ulaşabilmesi önem arz etmektedir. Dergi yayıncılığının en temel sorumluluklarından birisi de doğru, güvenilir, nitelikli ve güncel bilgiyi hedef kitle olan okuyucuyla buluşturmaktır. Bu sorumluluğun bilinci ile 2018 yılı Cilt 5, Sayı 3’ü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, konu editörlerine, danışma kurulu üyelerimize ve basımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak, üretilen bilimsel bilginin paylaşılması ve bilimin gelişimine katkı amacıyla dergimizin bu yeni sayısında da; Hemşirelik Esasları, Halk Sağlığı Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği ve Psikiyatri Hemşireliği konu alanlarından birer tane olmak üzere toplam dört araştırma makalesini ve İç Hastalıkları Hemşireliği konu alanından bir sistematik derlemeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin bu sayısında ayrıca, Hemşirelik Esasları, Halk Sağlığı Hemşireliği ve İç Hastalıkları Hemşireliği konu alanından birer derleme ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanından bir olgu sunum makalesi yer almaktadır. Değerli okurlarımız, bu sayımızda 2018 yılı Cilt 1, 2 ve 3’te yayınlanan makalelere ilişkin yazar ve konu indeksimizi de bulabilirsiniz. Yayınlanan makalelerin hemşirelik biliminin gelişimine katkı sağlamasını umut ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yılını kutladığımız şu günlerde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir…” sözleri bize hemşireler olarak akıl, mantık ve bilimle hareket etmek gerektiğini, aynı zamanda bilimi sürekli geliştirme sorumluluğumuzun olduğunu hatırlatmaktadır. Bu sorumluluğun bilincinde çalışmalarını bizimle paylaşmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını beklediğimizi bildirir, Cumhuriyetimizin 95. ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yıldönümünde, Cumhuriyetimizi bize emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.

Saygılarımla.

Doç.Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Giriş