2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU
Giriş
Değerli Okurlarımıza

2018 yılı Cilt 5, Sayı 2’yi de zamanında yayınlamanın mutluluğu ve onurunu yaşamaktayız. Bu onuru ve gururu yaşamamıza katkısı olan herkese içtenlikle teşekkür ederim.

Değerli okurlarımız, ülkemiz hemşirelik eğitim ve uygulamalarına yaptığı önemli katkılarla hemşirelik mesleğinin gelişimine öncülük etmiş değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Eren KUM’u ölümünün üçüncü yılında saygı ve şükranla anıyoruz. Değerli hocamızın bize verdiği ışık, nesiller boyunca mesleğimizi daha ileriye götürme hedefi doğrultusunda hiç sönmeyecektir.

Dönüşen sağlık bakım hizmetleri içerisinde güvenli ve kaliteli bakım vererek toplum sağlığının güvence altına alınmasında hemşirelerden kanıta dayalı bilgiyi kullanarak hemşirelik bakım hizmeti sunabilmeleri beklenmektedir. Kanıta dayalı hemşirelik bakımı ise, kanıtların üretilmesi, sentezi, transferi ve uygulanması ile mümkün olabilir. Bu süreçte kanıtların üretilmesi ise nitelikli araştırmalar ile mümkün olabilmektedir.

Dergimizin bu sayısında da siz değerli okurlarımıza beş araştırma makalesi sunulmaktadır. Araştırma makalelerinden birisi ülkemizde güncel ve önemli bir konu olan göç konusu ile ilişkli olup, göçle gelen ergenlerde benlik saygısını incelemektedir. Bununla birlikte; “Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, “Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arasında İş Sağlığı Hemşireliği Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Değerlendirmesi”, “Acil Servise Başvuran Bireylerde Düşme Riski ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” ve “Üniversite Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Emzirme Konusunda Edindikleri Bilgi ve Deneyimler” başlıklı araştırma makaleleri de bu sayımızda yer almaktadır. Dergimizin bu sayısında ayrıca; “Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi”, “Hemşirelikte Mesleki Yetkinlik”, “D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı” başlıklı üç derleme makalesi sizlere sunulmaktadır. Bu makalelerin okurlarımızın sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, konu editörlerine, danışma kurulu üyelerimize ve basımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Bilgi üretmek bir mesleğin temel ölçütlerinden birisidir. Hemşirelik mesleği için bilgiyi üretip paylaşım yapmak ve toplum sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak ise meslek üyelerinin bir sorumluluğudur. Bu kapsamda ürettikleri bilgiyi bizimle paylaşmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını beklediğimizi bildirir, bilimin yol gösterici olmaya devam ettiği günler dilerim.

Saygılarımla.

Doç.Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Giriş