2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU
Giriş
2017 yılı Cilt 4, Sayı 3’ü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin bu yeni sayısında önemli bir haberi siz değerli okurlarımızla paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi dergimiz, 2009 yılından bu yana EBSCO veri tabanında indekslenmekte idi. TUBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanında indeklenmesi için yaptığımız başvuru sonucunda dergimizin, 2015 yılı cilt 2 sayı 1’den itibaren TUBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanında indeklenmesi uygun bulunmuştur. 2017 yılı cilt 4 sayı 2 den itibaren de Türkiye Atıf Dizininde indeklenmesi de uygun görülmüştür. Dergimizle ilgili bu önemli gelişmelerin, Türkiye’deki hemşirelik alanındaki bilimsel bilginin üretilmesine ve okuyucu ile buluşmasına olumlu katkıları olacağına inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen siz değerli okurlarımıza, makalelerini gönderen tüm yazarlarımıza, değerli katkılarını veren danışma kurulu üyelerimize, yayın kurulu üyelerimize, konu editörlerimize ve üniversitemize teşekkür ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öncülüğünde 7. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, 25-27 Ekim 2018 tarihinde Bodrum Kefaluka Otel’de düzenlenecektir. Kongre ana teması “Hemşireler Sağlık Bakımının Geleceğini Etkilemede El Ele” olarak belirlenmiştir. Kongre bilimsel programında; sağlık bakımında disiplinlerarası iş birliğini destekleme, sağlık bakımında iyi uygulamalar için yönetim ve liderlik, klinisyenler ve eğitimciler: güvenlik kültürü oluşturmada sorumluluk paylaşımı, sağlık bakımında yasal ve etik konular, sağlık bakımını etkilemede kanıta dayalı uygulamalar, gelecek için birliktelik: örneklerden öğrenme konularında alanında uzman konuşmacıların konferansları, panel, sözel ve poster bildiri oturumları yer alacaktır. Kongre; katılımcılarına alandaki gelişimleri öğrenme, en iyi uygulamaları paylaşma ve bu uygulamalardan öğrenme ve ileri işbirliği olanağı sağlayacaktır. Dolayısı ile hemşirelere, yönetici hemşirelere ve eğiticilere uygulamalar üzerinde etki yaratmak için bir olanak sağlayacaktır. Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen http http://www.inmc2018.org/ adresini ziyaret ediniz. Uluslararası düzeydeki bu önemli kongreye tüm okurlarımızı davet etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak, üretilen bilimsel bilginin paylaşılması ve bilimin gelişimine katkıda bulunma amacıyla dergimizin bu yeni sayısında, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği ve hemşirelikte yönetim alanlarından dört araştırma makalesini, hemşirelikte öğretim, iç hastalıkları hemşireliği ve hemşirelik esasları alanlarından üç derleme makaleyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Derleme makalelerden birisi ülkemiz hemşire liderlerinden birisi olan Ayşe Rüçhan Tüzün’ü anlatmaktadır. Bu makale, hemşirelik alanındaki genç neslin hemşire lider “Rüçhan Tüzün”ü tanıyabilmelerine fırsat sağlayacaktır.

Bu sayımızda ayrıca 2017 yılında dergimizde yayınlanan tüm makalelerin yazar ve konu alanına göre indeklenmiş halini sizlerle paylaşıyoruz. Dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, konu editörlerine, danışma kurulu üyelerimize ve basımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Saygılarımla.

Doç.Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Giriş