2020, Cilt 7, Özel sayı, Sayfa(lar) 077-078
COVID-19 ile Mücadelede Hemşireler
Güler AĞGÜN
Hemşire Ankara Şehir Hastanesi 3. Basamak Genel Yoğun Bakım, Ankara, Türkiye