2020, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-094
Kemoterapi Tedavisi Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Tedaviye Bağlı Komplikasyonlara Yönelik Eğitim Alma ve Uygulama Özellikleri
Sibel KÜÇÜK1, Zeynep UZUN2, Selda IŞIK EYYUPLU3
1Doç. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ankara, Türkiye
2Bilim Uzmanı, Hemşire, Ankara Şehir Hastanesi, Yanık Ünitesi, Ankara, Türkiye
3Bilim Uzmanı, Hemşire, Arif Göçmen Aile Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bakım verici, çocuk, eğitim, kemoterapi, uygulama

Amaç: Araştırma kemoterapi tedavisi alan çocukların bakım vericilerinin tedaviye bağlı komplikasyonlara yönelik eğitim alma ve uygulama özelliklerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı kesitsel tipte yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kemoterapi tedavisi alan 200 çocuğun bakım vericisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler 67 soruluk veri formu ile toplanmıştır. Değerlendirmede sayı, yüzde, Ki-kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Bakım vericilerin %42.4’ü özel bir eğitim hemşiresinden eğitim almak istediğini belirtmiştir. Eğitimin verilme zamanı ile ağız bakımında kullanılan malzeme, yediklerini not etme ve bildirme, banyo sırasında lif, banyo sonrasında nemlendirici kullanma, yatağı/beşiği kilitli tutma; eğitimi veren meslek üyesi ile hastane dışından dönüldüğünde, idrar/gaitada kan görüldüğünde yapılanlar, banyo sonrası nemlendirici kullanma; eğitimin tekrarı ile ağız bakımında kullanılan malzeme, günlük ağız bakımı yapma sıklığı, yatağı/beşiği kilitli tutma, maske kullanma, sebze/meyvelerin temizlik şekli, oyuncak seçimi, diş fırçalamaya izin verme, lif kullanma, idrar/gaitada kan görüldüğünde yapılanlar, banyo sonrası nemlendirici kullanma arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05).

Sonuç: Eğitimlerin özel bir hemşire tarafından verilmesi istenmektedir. Eğitimin zamanı, tekrarı, eğitimi veren meslek üyesi eğitimin etkinliğini etkilemektedir.