2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 205-210
Yenidoğanlarda İlaç Uygulama Hataları ve Hemşirelik Girişimleri
Emine BAYAR1, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER2
1Hemşire, Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi -Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Ankara/TÜRKİYE
2Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hasta güvenliği, ilaç hataları, yenidoğan, yenidoğan hemşireliği

Yenidoğanlar dünya nüfusunun önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Yenidoğanlarda ölüm oranları ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerden biri sağlık alanındaki uygulama hatalarıdır. İlaç uygulama hataları ise ilk sırada yer almaktadır. Yenidoğanlarda özel doz ilaç protokolleri, ilaçların etkinliği, farmakokinetiği ve dinamiği ilaç hatalarına zemin hazırlamaktadır. Buna ek olarak fizyolojik olgunlaşma ve iletişim kısıtlılığı ilaç hatalarına maruziyeti arttırmaktadır. İlaç hatalarının nedenlerinin başında dozların yanlış hesaplanması ve hatalı zamanda uygulanması gelmektedir. En sık hata görülen ilaç türleri ise antibiyotikler ve analjeziklerdir. İlaç hatalarının sonucunda yaklaşık olarak %1 oranında kalıcı hasar ve ölüm görülebilmektedir. İlaç uygulama hatalarının azaltılması ve güvenli ilaç uygulamasına yönelik entegre otomasyon sistemlerinin kullanılması önerilmektedir. Hemşireler yenidoğanlarda ve çocuklarda ilaç uygulama sürecinde risklerin azaltılması için hataları fark etme ve önlemede önemli göreve sahiptirler. Güvenli ilaç uygulamaları yenidoğanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyi oluşluk halini arttıracaktır. Bu derlemede amaç, yenidoğanlarda ilaç uygulama hata türleri, nedenleri, yol açtığı sorunlar ve önlenmesine yönelik genel bir bakış açısı oluşturmaktır.