2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar)
Editörden
Sergül DUYGULU