2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 278-282
Solid Organ Transplantasyonu: Etik İkilem – Olgu Sunumu
Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN1, Erdal Birol BOSTANCI2, Meral AKDOĞAN KAYHAN3, Nurhan BAYRAKTAR4, Leyla DİNÇ5
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhitisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaciğer Transplantasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3Türkiye Yüksek İhitisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaciğer Transplantasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
4Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs TC
5Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Donör, etik, etik ikilem, malignite, organ transplantasyonu

Kadaverik donör sayısındaki yetersizlik, tüm dünyada ve Türkiye’de organ transplantasyonunda en büyük sorun olmaya devam etmektedir. Bu organ sınırlılığı içinde, transplantasyon sayılarını artırmak ve bekleme listelerindeki mortaliteyi azaltmak için marjinal donörlerin ve genişletilmiş seçim kriterlerinin kullanımı gündeme gelmiştir. Aktif santral sinir sistemi tümörü bulunan ya da santral sinir sistemi tümör hikayesi olan marjinal donörlerin organlarının kullanımı organ naklinde donör sayılarını artırma stratejilerden birisi olmuştur. Bu donörlerin organlarının kullanımı, organ bekleyen hastalar için bir taraftan hayat kurtarıcı olurken, diğer yandan donör kaynaklı malignansi riski oluşturmaktadır. Bu durum transplantasyon ve etik alanlarında tartışılması gereken önemli bir konudur. Bu olguda, acil karaciğer nakline ihtiyaç duyan bir hastaya santral sinir sisteminde kitle öyküsü nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra donörün karaciğerinin nakledilmesi konusunda yaşanan etik ikilemin tartışılması amaçlanmıştır. Solid organ transplantasyonunda marjinal donör greftlerinin kullanımına karar verme sürecinin etik ilkeler doğrultusunda yönetilmesi gerektiği düşünülmektedir.