2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 260-267
Multipl Miyelom Tanısı Alan Geriatrik Hastalarda Ağrı ve Yönetimi
Özlem OVAYOLU1, Nimet OVAYOLU2
1Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Girne, KKTC
Anahtar Sözcükler: Ağrı yönetimi, geriatri, multipl miyelom

Multipl myelom (MM) plazma hücrelerinin malign bir hastalığı olup, hematolojik kanserler içinde en sık görülen kanser türü olarak karşımıza çıkar ve ileri yaş hastalığı olarak da bilinmektedir. MM tanısı alan hastalar hangi yaş grubunda olursa olsun genellikle ağrı nedeniyle sağlık kurumuna başvurmaktadır. Yapılan çalışmalarda geriatrik bireylerin dışında da MM’li hastaların en sık yaşadığı semptomun ağrı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle geriatrik kanser hastalarının yaşadıkları ağrının günlük yaşam aktivitelerini ve kaygı düzeylerini olumsuz etkilediği, ağrı düzeyi arttıkça anksiyetenin de arttığı ve yaşam kalitesinin kötüleştiği bildirilmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında; kanser tanısı alan hastalarda bu semptomun iyi yönetilmesi son derece önemlidir. Ancak son yıllarda kanser tedavisi ve bakımındaki gelişmelere rağmen tüm kanser hastalarında olduğu gibi özellikle geriatrik MM’li hastalarda da etkili ağrı yönetimi sorun olmaya devam etmektedir. Bu nedenle bu makalede multipl miyelom tanısı alan geriatrik hastalarda ağrı yönetimi incelenecektir.