2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 247-259
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Bir Model Önerisi: Halk Sağlığı Hemşiresinin Ev Ziyareti ile Aile İzlemi
Nilay ERCAN ŞAHİN1, Funda ASLAN2, Oya Nuran EMİROĞLU3
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Aile içi şiddet, ev ziyareti, halk sağlığı hemşiresi

Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik formlarda kendini gösteren aile içi şiddet dünya genelinde oldukça yaygın olarak görülen ve ciddi boyutları ile sadece birey ya da aileyi değil tüm toplumu ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle, aile içi şiddet bir insan hakları ve halk sağlığı sorunudur. Aile içi şiddetin kadınların sağlığı, yaşam kalitesi ve çocukların üzerinde olan ciddi sonuçları nedeniyle şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması yönünde harekete geçilmesi gerekmektedir. Literatürde aile içi şiddeti önlemeye yönelik yapılan etkinliği kanıtlanmış programlarda hemşirelerin aktif rollerinin olduğu ortaya konmuştur. Hemşirelerin bu aktif rollerini gerçekleştirebilmeleri için aileyi ve aile bireylerini düzenli olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Etkin bir değerlendirme ve izlemin yapabilmesini sağlayan en uygun yöntem ev ziyaretleridir. Yapılan ev ziyaretleri ile aile yakından değerlendirip şiddetin varlığı ya da riski belirlenebilir, girişimlerde bulunulabilir ve şiddet ortaya çıkmadan önlenmesini sağlanabilir. Ülkemizde aile içi şiddeti önlemeye yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında herhangi bir uygulama mevcut değildir. Bu nedenle aile içi şiddeti önlemeye yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu makale, Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile içi şiddeti önlemeye yönelik Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde halk sağlığı hemşireleri tarafından ev ziyaretlerine dayalı bir model önerisi geliştirilmesi amacıyla yazılmıştır.