2018, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-068
Sağlık Bilimlerinde Likert Tipi Tutum Ölçeği Geliştirme
Zeliha ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Geçerlilik, güvenilirlik, ölçek, sağlık bilimleri, tutum

Sağlık alanında tutum belirlemeye yönelik yapılan araştırmalarda ölçüm aracı olarak genellikle yurt dışında geliştirilen ve Türkçe uyarlaması yapılan ölçüm araçları kullanılmaktadır. Başka bir kültürde geliştirilmiş olan ölçeğin Türkçe uyarlaması yapılmış olsa bile Türk kültürüne uygun olmaması önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu dezavantaj araştırmacıların sağlık alanında ihtiyaç duydukları konularda ölçme araçları geliştirme gerekliliğini doğurmaktadır. Yeni ve özgün bir ölçüm aracının geliştirilmesi karmaşık süreçleri içermesi nedeniyle zorlu bir çalışma olarak görülmektedir. Ölçekleme yöntemleri arasında Likert Tipi Ölçekleme Tekniğini kullanarak tutum ölçeği geliştirmek diğer yöntemlere göre daha kolay olması nedeniyle tercih edilmektedir. Bu makalede sağlık bilimlerinde ölçekleme yöntemleri arasında en yaygın olarak kullanılan Likert Tipi Tutum Ölçeği geliştirilmesi aşamaları ele alınacaktır. Makalenin araştırmacıların geçerli ve güvenilir yeni ölçüm araçları geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.