2017, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 076-083
Doğumun Medikalizasyonu Neden Artmıştır, Azalta Bilir Miyiz?
Gülşen VURAL1, Ayten Şentürk ERENEL2
1Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Lefkoşa, KKTC
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Doğal doğum, gebelik, medikalizasyon, müdahale

Geçmiş yıllarda doğum hizmetleri eğitimi olmayan, kişisel deneyimleri ile yardım sağlayan, doğurganlığını tamamlamış, bilge olarak nitelendirilen ebe kadınlar tarafından veriliyordu. Bu dönemde medikalizasyon olarak tanımlanan ve doğum eylemini kolaylaştıran, doğum ağrısını azaltan bazı gelişmeler ortaya çıkmıştır. Medikalizasyonun sonucunda doğal bir olay olarak algılanan doğumlar riskli olarak algılanmış, aşırı tıbbi müdahalelerle yönetilmeye başlanılmıştır. Günümüzde normal doğum elektronik fetal monitorizasyon, epizyotomi, lavman benzeri uygulamalarla gerçekleşmekte sezaryen oranları da bu gelişmelere paralel olarak giderek artmaktadır. Doğumun medikalizasyonu sonucunda kadın gebeliği ile ilgili yeterince bilgilendirilerek kararlara katılamamakta, doğumunu yönetememekte, doğumunu ev ortamlarından uzaklaşarak gerçekleştirmekte ve doğum için harcananan para artmaktadır. Hastanede gerçekleşen doğumlarda bebeğin anne ve aile üyeleri ile etkileşimi hastane kuralları dahilinde gerçekleşmekte ve gecikmektedir. Bu nedenle günümüzde medikalize edilmiş doğumlar sorgulanmaya başlamış ve Sağlık Bakanlığı Türkiye’de sezaryen oranlarını düşürmek ve doğal doğumu desteklemek için önlemler almıştır.

Doğal doğumu desteklemek için ekip çalışması ve doğum öncesi bakım hizmetlerinin nitelikli bir biçimde verilmesi önemlidir. Bu nedenle kadınların doğum öncesi dönemde ve travayda bildikleri bir ebe/hemşire tarafından izlenmesi gerekir. Hemşirenin, ebenin, doktorun ve kadının doğal doğum konusunda kendilerini rahat hissetmeleri gerekir.