2020, Cilt 7, Sayı 3
16 makale bulundu.
 • Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler
       Arş.Gör. Gülten IŞIK KOÇ1, Prof.Dr. Sabahat TEZCAN2
 • İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler
       Arş.Gör.Fatma GÖZÜKARA1, Prof.Dr.Kafiye EROĞLU2
 • Evde Bakım Hizmetlerinin Doğum Sonu Erken Taburcu Edilen Yenidoğanlarda Görülen Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
       Öğr. Gör. Dr. Gülten IŞIK KOÇ, Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
 • Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
       Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU1, Esra YURTSEV2
 • Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: “Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen” Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri
       Ar. Gör. Dr. Fatma GÖZÜKARA, Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
 • Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı
       Zekiye KARAÇAM, Emine ŞEN
 • Bir Üniversite Hastanesinde Kadınların Sezaryen Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler
       Şule ERGÖL, Meltem KÜRTÜNCÜ
 • Göç Eden Gebe Kadınların Planlı Davranış Kuramına Göre Doğum Öncesi Bakım Almaya Yönelik Niyet ve Tutumlarını Etkileyen Etmenler
       Emel TAŞÇI-DURAN
 • Doğum Ağrısında Alternatif Bir Yöntem: Ayak Refleksolojisi
       Zümrüt YILAR ERKEK1, Türkan PASİNLİOĞLU2
 • Gebeliğin Üçüncü Trimestrında Gebelere Verilen Eğitimin Doğum Sonu Taburculuğa Hazıroluşluk Düzeyine Etkisi
       Rükuye BURUCU1, Belgin AKIN2
 • Doğumun Medikalizasyonu Neden Artmıştır, Azalta Bilir Miyiz?
       Gülşen VURAL1, Ayten Şentürk ERENEL2
 • Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi
       Tuğba DÜNDAR1, Sevgi ÖZSOY2
 • Postpartum Birinci Ayda Depresyon ve Emzirme Özyeterliliği Arasındaki İlişki
       Semiha Aydın Özkan1, Ayşe Merve Bozkurt2, Büşra Korkmaz3, Gizem Yılmaz4, Didem Şimşek Küçükkelepce5
 • Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları
       Semiha Aydın Özkan1, Türkan Karaca2, Dilek Bilgiç3
 • Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı
       Gürkan ÖZDEN1, Seher ÇEVİK AKTURA2, Seyhan ÇITLIK SARITAŞ3
 • Perinatal Dönemde COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi: Sağlık Çalışanlarına Öneriler
       Çiğdem YÜCEL1, Gülten KOÇ2
 •