2020, Cilt 7, Sayı 3
10 makale bulundu.
 • Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları
       Yrd.Doç.Dr. Samiye METE1, Emine GERÇEK2
 • Mastektomi Uygulanan Hastalar için Geliştirilen Evde Bakım Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Yrd.Doç.Dr. Ayşe AKKAŞ GÜRSOY1, Prof.Dr. Fethiye ERDİL2, Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR2
 • Klimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomlar ve Etkileyen Faktörler
       Aslı SİS ÇELİK, Türkan PASİNLİOĞLU
 • Tip 2 Diyabetli Hastalarda Planlı Eğitim Programının Sağlık İnancına ve Metabolik Kontrole Etkisi
       Asiye KARTAL1, Süheyla Altuğ ÖZSOY2
 • Kadınlarda Zayıflık Prevalansı ve Emzirme Arasındaki İlişki
       Yeşim AKSOY DERYA1, Sermin Timur TAŞHAN2
 • Göç Eden Gebe Kadınların Planlı Davranış Kuramına Göre Doğum Öncesi Bakım Almaya Yönelik Niyet ve Tutumlarını Etkileyen Etmenler
       Emel TAŞÇI-DURAN
 • Şanlıurfa'da Kadınların Menopozla İlgili Yaşadıkları Sorunların, Baş Etme Yollarının ve Bakış Açılarının Belirlenmesi
       Ülkü ÖZER1, Fatma GÖZÜKARA2
 • Meme Kanseri Kadercilik Algısının Ebe ve Hemşirelerin Meme Kanseri Sağlık İnançlarına Etkisi
       Hülya Kulakçı Altıntaş1, Gülbahar Korkmaz Aslan2
 • Kadınların Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalıklarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi
       Neriman GÜZEL1, Nurhan BAYRAKTAR2
 • Kronik Hastalığı Olan Kadınların Üreme Sağlığı Davranışlarının İncelenmesi
       Mesude DUMAN1, Sermin TİMUR TAŞHAN2, Emine KAPLAN SERİN3
 •