2019, Cilt 6, Sayı 3
3 makale bulundu.
  • Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına İlişkin Becerileri
         Arş.Gör. Ebru EREK KAZAN, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
  • Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
         Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER1, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2
  • Yenidoğanlarda İlaç Uygulama Hataları ve Hemşirelik Girişimleri
         Emine BAYAR1, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER2
  •