2019, Cilt 6, Sayı 3
16 makale bulundu.
 • Sait Yazıcı Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Bireylerin İlaç Tüketimi İle İlgili Bazı Uygulamalarının Belirlenmesi
       Yrd.Doç.Dr. Naile BİLGİLİ1, Arş.Gör. Gülnaz KARATAY2
 • Yaşlı İstismarı ve İhmali
       Prof.Dr. Nuran AKDEMİR1, Arş.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ2, Yük.Hem. Fatma İlknur ÇINAR3
 • Steroidlerin Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
       Arş.Gör.Dr. Güler BALCI ALPARSLAN1, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU2
 • Yaşlı Bireylerin Ürostomi Öncesi ve Sonrası Bakımı
       Doç.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Assist. Prof. Şebnem ÇINAR, Prof. İsmet EŞER, Prof. Leyla KHORSHİD
 • Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar
       Hemş. Güler DURU1, Öğr.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR2
 • Yaşlı Bireyde Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları
       Uzm. Hemş. Emine ÖZER1, Öğr.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR2
 • Ailede İstismar Edilen Yaşlı Birey ve Huzurevi Yaşamı: Bir Olgu
       Prof. Dr. Fatma ÖZ, Arş. Gör. Dr. Hatice TAMBAĞ
 • Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık Gereksinimleri, Hemşirelik Girişimleri ve Sonuçlarının Belirlenmesinde Omaha Sistemi'nin Kullanılabilirliği
       Yard. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI1, Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU2
 • Otonomi Değerlendirme Ölçeği'nin 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması
       Ar. Gör. Dr. Zahide TUNA, Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
       Nilay ERCAN ŞAHİN, Oya Nuran EMİROĞLU
 • Grup Psikoeğitiminin Yaşlıların Hemşirelik Bakımında Kullanılması
       Hatice TAMBAĞ1, Fatma ÖZ2
 • Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları
       Şükrü EKENLER1, Deniz KOÇOĞLU2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları
       Sultan AYAZ ALKAYA, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN
 • Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesinde Kullanılan Araçlar
       Sultan SARIYAR1, Hülya FIRAT KILIÇ2
 • Yaşlılığı Algılama Anketi Kısa Formu (Brief Aging Perceptions Questionnaire: B-APQ) Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
       Bilge BAL ÖZKAPTAN1, Sevgisun KAPUCU2, İmatullah AKYAR3
 •