2018, Cilt 5, Sayı 3
11 makale bulundu.
 • Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
       Yrd.Doç.Dr. Zehra GÖLBAŞI1, Hatice Sadiye TÜMAY2, Derya KOÇ2, Hilal YILDIZ2
 • Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler
       Arş.Gör. Gülten IŞIK KOÇ1, Prof.Dr. Sabahat TEZCAN2
 • Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları
       Arş.Gör. Duygu VEFİKULUÇAY, Arş.Gör. Simge ZEYNELOĞLU, Prof.Dr. Kafiye EROĞLU, Prof.Dr. Lale TAŞKIN
 • İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler
       Arş.Gör.Fatma GÖZÜKARA1, Prof.Dr.Kafiye EROĞLU2
 • Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
       Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU1, Esra YURTSEV2
 • Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı
       Zekiye KARAÇAM, Emine ŞEN
 • Göç Eden Gebe Kadınların Planlı Davranış Kuramına Göre Doğum Öncesi Bakım Almaya Yönelik Niyet ve Tutumlarını Etkileyen Etmenler
       Emel TAŞÇI-DURAN
 • Gebeliğin Üçüncü Trimestrında Gebelere Verilen Eğitimin Doğum Sonu Taburculuğa Hazıroluşluk Düzeyine Etkisi
       Rükuye BURUCU1, Belgin AKIN2
 • Doğumun Medikalizasyonu Neden Artmıştır, Azalta Bilir Miyiz?
       Gülşen VURAL1, Ayten Şentürk ERENEL2
 • Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi
       Tuğba DÜNDAR1, Sevgi ÖZSOY2
 • Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları
       Semiha Aydın Özkan1, Türkan Karaca2, Dilek Bilgiç3
 •