2017, Cilt 4, Sayı 3
10 makale bulundu.
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Assist. Prof. Şebnem ÇINAR, Prof. İsmet EŞER, Prof. Leyla KHORSHİD
 • Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı
       Yard. Doç. Dr. Dilek ÖZDEN1, Yard. Doç. Dr. Nurcan YILDIRIM2
 • İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri
       Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU1, Yrd. Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU2, Yrd. Doç. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ3, Arş. Gör. Rukiye TÜRK1, Arş. Gör. Fatma GÖZÜKARA 1, Prof. Dr. Lale TAŞKIN1
 • Otonomi Değerlendirme Ölçeği'nin 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması
       Ar. Gör. Dr. Zahide TUNA, Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
 • Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Ümmü Yıldız FINDIK, Sacide YILDIZELİ TOPÇU
 • Klimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomlar ve Etkileyen Faktörler
       Aslı SİS ÇELİK, Türkan PASİNLİOĞLU
 • Yoğun Bakım Ünitelerinde Skorlama Sistemlerinin Kullanımı
       Leyla ÖZDEMİR
 • Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası ve Sonrası Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
       Leyla BAYSAN ARABACI, Esra AKIN KORHAN, Yasemin TOKEM, Rüveyda TORUN
 • Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
       Pınar AVŞAR1, Ayişe KARADAĞ2
 • Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerileri ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri
       Banu ÇEVİK1, Ziyafet UĞURLU2, Elif AKYÜZ3, Sultan KAV4, Asuman ERSAYIN5
 •