Konu İndeksi
2018, Cilt 5, Sayı 3

KonularSayfa numaraları
Adölesan 177
Ağrı yönetimi 260
Aile içi şiddet 247
Antineoplastik ajan 230
Bakım algısı 192
Bakım hikâyeleri 268
Donör 278
Evlilik 209
Hemşire 220
bakım davranışları 268
bakım davranışları ölçeği 192
depresyon 220
etik 278
etik ikilem 278
ev ziyareti 247
evlilik doyumu 209
gebe 209
geriatri 260
halk sağlığı hemşiresi 247
hasta 192
hemşire 192
hemşirelik 268
hemşirelik bakımı 268
izlem 230
kanser 230
kilo 220
malignite 278
multipl miyelom 260
obezite 177
organ transplantasyonu 278
önyargı 220
şekerli içecek 177
tedavi uyumu 230
yeme davranışı 220