Sahibi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Adına
Prof. Dr. Leyla Dinç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Sergül Duygulu

Yayın Kurulu
Başkan
Doç. Dr. Sergül Duygulu

Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. İmatullah Akyar

Konu Editörleri

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
Yrd. Doç. Dr. Gülten Koç

Halk Sağlığı Hemşireliği
Prof. Dr. Oya Nuran Emiroğlu

Hemşirelik Esasları
Yrd. Doç. Dr. Fatoş Korkmaz

Hemşirelikte Yönetim ve Öğretim
Doç. Dr. Süheyla Abaan

İç Hastalıkları Hemşireliği
Doç. Dr. Leyla Özdemir

Psikiyatri Hemşireliği
Yrd. Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz

Sekreterler
Arş. Gör. Dr. Nilay Ercan
Arş. Gör. Dr. Seher Başaran
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Canbolat Seyman

İngilizce Düzeltme
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yücel

Baskıya Hazırlama ve Dağıtım

Doç. Dr. Sevgisun Kapucu
Arş. Gör. Dr. Hatice Pars
Arş. Gör. Funda Aslan
Arş. Gör. Sevil Çınar
Arş. Gör. Rabia Akın

Yönetim Yeri

H.Ü. Hemşirelik Fakültesi Dergisi Yayın Sekreterliği
06100 Sıhhiye, Ankara/Türkiye
Tel : 0 312 324 20 Faks: 0 312 312 70 85

E-posta: hbdergi@hacettepe.edu.tr
Web Adresi: http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org