Sahibi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Adına
Prof. Dr. Leyla Dinç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Sergül Duygulu

Yayın Kurulu
Başkan
Doç. Dr. Sergül Duygulu

Editör Yardımcıları
Doç.Dr. Duygu Hiçdurmaz
Doç.Dr. Fatoş Korkmaz
Dr.Öğr.Üyesi Gülten Işık Koç

Sekreterler
Arş. Gör. Dr. Nilay Ercan Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Seher Başaran Açıl

İngilizce Düzeltme
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel

Baskıya Hazırlama ve Dağıtım

Prof. Dr. Sevgisun Kapucu
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gök Metin
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pars
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Özdemir Köken
Arş. Gör. Dr. Ayça Ay
Arş. Gör. Sabri Karahan
Arş. Gör. Merve Mert Karadaş

Yönetim Yeri

H.Ü. Hemşirelik Fakültesi Dergisi Yayın Sekreterliği
06100 Sıhhiye, Ankara/Türkiye
Tel : 0 312 324 20 Faks: 0 312 312 70 85

E-posta: hbdergi@hacettepe.edu.tr
Web Adresi: http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org