Sahibi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Adına
Prof. Dr. Leyla Dinç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Sergül Duygulu

Yayın Kurulu
Başkan
Doç. Dr. Sergül Duygulu

Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar

Konu Editörleri

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç

Halk Sağlığı Hemşireliği
Prof. Dr. Oya Nuran Emiroğlu

Hemşirelik Esasları
Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Korkmaz

Hemşirelikte Yönetim ve Öğretim
Doç. Dr. Süheyla Abaan

İç Hastalıkları Hemşireliği
Doç. Dr. Leyla Özdemir

Psikiyatri Hemşireliği
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hiçdurmaz

Sekreterler
Arş. Gör. Dr. Nilay Ercan Şahin
Arş. Gör. Dr. Seher Başaran Açıl

İngilizce Düzeltme
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel

Baskıya Hazırlama ve Dağıtım

Doç. Dr. Sevgisun Kapucu
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pars
Arş.Gör. Dr. Çiğdem Canbolat Seyman
Arş. Gör. Funda Aslan
Arş. Gör. Sevil Çınar
Arş. Gör. Rabia Akın

Yönetim Yeri

H.Ü. Hemşirelik Fakültesi Dergisi Yayın Sekreterliği
06100 Sıhhiye, Ankara/Türkiye
Tel : 0 312 324 20 Faks: 0 312 312 70 85

E-posta: hbdergi@hacettepe.edu.tr
Web Adresi: http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org