HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Bir mesleğin meslekleşme sürecinde yol almasında araştırmalar yoluyla bilgi yükünün artırılması son derece önemlidir. Dolayısıyla o mesleğin üyelerinin temel sorumluluklarından birisi araştırmalar yapmak ve yaptıkları araştırmaları yayınlayarak sonuçlarını diğer meslek üyeleriyle paylaşmaktır. Ülkemizde özellikle akademik ortamda çalışan hemşire öğretim elemanları araştırma yapma konusunda ciddi çabalar göstermektedir. Ancak bu çalışmaların yayınlanabileceği Türkçe dergi sayısı henüz istenilen düzeyde değildir. Bu gereksinimden yola çıkarak 1994 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi adıyla yayınlanan dergimiz, 2008 - 2014 yılları arası Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi olarak yayınlanmıştır. 2014’ten itibaren dergimiz Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi ismiyle yayın hayatına devam etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisinin temel amacı;

  • Bilgilerini, araştırmalarını, çeşitli çalışmalarını meslektaşları ile paylaşmak isteyenlere olanak yaratmak
  • Mesleki etkinliklere yer vererek haberleşme ortamı oluşturmak,
  • Hemşire, öğrenci hemşire ve diğer sağlık profesyonellerini yazmaya özendirmektir.

Dergimiz 1994 yılında yayımlanmaya başlayan ve yılda 3 sayı olarak çıkan dergimiz hakemli bir dergidir. Hakem kurulumuz, alanlarında uzman yerli ve yabancı hakemlerden oluşmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, TUBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanında (2015 yılı cilt 2 sayı 1’den itibaren), Türkiye Atıf Dizininde (27 Eylül 2017 tarihinden, 2017 yılı cilt 4 sayı 2 den itibaren) ve EBSCO veri tabanında (2009 yılından itibaren) indekslenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2017-Ulusal Katkı Değeri: 0,286

Dergimizde hemşirelik eğitimi, hemşirelik uygulamaları ve yönetim alanlarında yapılmış araştırma makalelerinin yanı sıra derleme makalelere de yer verilmektedir. Dergimiz 2019 Ocak ayından itibaren sadece online olarak yayınlanmaktadır.

Dergimizi bu güne kadar sizlere ulaştırmış olmaktan mutluyuz. Yayın Kurulu üyelerimizin ve hakemlerimizin özverili çalışmaları ile ve sizlerin katkıları ile belli bir standarda ulaştığını görmekteyiz. Sizlerin de bu değerlendirmeye katılacağını umuyoruz. Amacımız geldiğimiz bu noktayı korumak ve geliştirmektir.

Büyük emeklerle ortaya çıkan yayınların desteklenmesinde ve yayınımıza gereken ilginin gösterilmesinde katkılarınızı bekler, yayın kurulu olarak hepinize saygılarımızı sunarız.